Tổ chức giải golf Liên Đoàn Luật Sư Mở Rộng tại sân Long Thành Golf Club 2013

TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN GIẢI THI ĐẤU GOLF CHUYÊN NGHIỆP VÀ BÁN CHUYÊN NGHIỆP

Hình ảnh tiêu biểu giải gôn Liên Đoàn Luật Sư Mở Rộng lần IV tháng 05/2012 tại sân Long Thành Golf Club

VIET GREEN MEDIA& EVENT - Green GOLF, Green BUSINESS
Công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp hàng đầu Châu Á
T: +84-4-36285414 | F:+84-4-36285415 | H:+84-989313339
E: vietgreenmedia@gmail.com  | info@tochuchoithao.com
 

TỔ CHỨC CÁC SỰ KIỆN GIẢI THI ĐẤU GOLF CHUYÊN NGHIỆP VÀ BÁN CHUYÊN NGHIỆP

Hình ảnh tiêu biểu giải gôn Liên Đoàn Luật Sư Mở Rộng lần V tháng 05/2013 tại sân Sông Bé Golf Resort

 
 MG 9317   
  MG 9409  
  MG 9593  
  MG 7086  
 MG 7240  
 MG 9749  
  MG 9940  
  MG 9809  
  MG 9986  
  MG 0065  
 MG 9978-1  
 MG 9992  
 MG 0003  
 
VIET GREEN MEDIA& EVENT - Green GOLF, Green BUSINESS
Công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp hàng đầu Châu Á
T: +84-4-36285414 | F:+84-4-36285415 | H:+84-989313339
E: vietgreenmedia@gmail.com  | info@tochuchoithao.com
BACK TO TOP